KSIĘGOWOŚĆ

Oferujemy naszym klientom kompleksowe usługi księgowe w skład, których wchodzą:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych albo podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,
 • sporządzamy ewidencję środków trwałych i wyposażenia, prowadzenia ewidencji obrotu magazynowego,
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku VAT, Jednolity Plik Kontrolny JPK
 • rozliczania w zakresie podatku VAT,
 • na podstawie ksiąg i rejestrów wypełniamy wszystkie niezbędne deklaracje podatkowe i sprawozdawcze, oraz dostarczamy je do odpowiednich urzędów,
 • doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
 • opracowywania Zakładowych Plantów Kont,
 • rozliczania w zakresie podatku dochodowego,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • uczestnictwa w badaniu sprawozdań finansowych,
 • opracowywaniu wniosków kredytowych,
 • sporządzaniu sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,
 • reprezentowaniu podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, i innych urzędach w zakresie naszego umocowania
 • przygotowywaniu i załatwianiu spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,
 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.


Zakres usług - kadry, płace

Zapewniamy pełną obsługę spraw związanych z zatrudnianiem pracowników począwszy od prowadzenia akt osobowych, sporządzania listy płac, po rozliczenia z właściwymi urzędami takimi jak ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON.


Usługi z zakresu obsługi kadr obejmują:

 • Prowadzenie akt osobowych pracownika zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu , prowadzenie ewidencji zasiłków chorobowych, macierzyńskich wszelkich urlopów i delegacji,
 • Sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • Prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń bhp,
 • Prowadzimy ewidencję danych osobowych do ubezpieczenia społecznego, zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS (ZPA, ZFA, ZUA, ZWUA)
 • Obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych ( umowy zlecenie, umowy o dzieło, kontrakty menadżerskie, telepraca),
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji kadrowej dotyczącej zajęć komorniczych pracowników i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • Pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.
 • Wyprowadzamy zaległości i uchybienia w kadrach z lat ubiegłych, dotyczące akt osobowych i rozliczeń z ZUS, PFRON, US.

Usługi z zakresu obsługi płac oraz zus:

 • Sporządzanie list płac na podstawie regulaminu wynagradzania lub/oraz umów o pracę funkcjonujących u pracodawcy,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń dla poszczególnych pracowników,
 • Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • Przygotowywanie wszelkich deklaracji i raportów wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu w formie papierowej lub elektronicznej ( DRA, RCA, RSA),
 • Drukowanie przelewów na składki ZUS,
 • Sporządzanie deklaracji PIT – 4, PIT-4R,
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT - 11 ),
 • Sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT - 40),
 • Sporządzanie informacje o osiągniętych zarobkach dla pracowników w celu przyznania emerytury lub renty, ustalania kapitału początkowego Rp-7,
 • Sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Zwrot podatku za pracę za granicą 

Każdy, kto pracuje za granicą, otrzymuje wynagrodzenie, z którego potrącany jest podatek dochodowy. Na koniec roku podatkowego lub po zakończeniu pracy, pracownik musi złożyć zeznanie podatkowe do miejscowego urzędu. Jest to również okazja do odzyskania podatku pobranego przez zagraniczny urząd podatkowy. Biuro Uslug Księgowow-Prawnych KOBITKA9 oferuje swoim klientom pomoc w ubieganiu się o zwrot podatku zapłaconego za granicą dzięki współpracy z jednym ze światowych liderów - firmą RT TAX. Założona w 2000 roku przedsiębiorstwo w tej chwili posiada ponad 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie. Oferuje profesjonalne usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały w Norwegii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Danii, Niemczech, Holandii, USA, Australii, Nowej Zelandii czy Kanadzie.

Wzory formularzy :
KATARZYNA WOCHNA 

"kobitka9"


NIP: 499-021-09-09
REGON:320717799

ul.Rosnowo 15
76-042 Rosnowo

tel 500 422 448

72kachnawo@interia.pl