KSIĘGOWOŚĆ, KADRY, PŁACE

SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH I OKRESOWYCH

Wyliczenie podatku VAT

50,00 zł

Wyliczenie podatku PIT pracownicy

50,00 zł

Wyliczenie podatku CIT

50,00 zł

Wyliczenie podatku PIT-5/ PIT-28

od 1 osoby

100,00 zł

Dokumenty rozliczeniowe pracowników wraz z kartą przychodów, rozliczenie ZUS, dokumentacja kadrowa

od 1 osoby

50,00 zł

Dokumenty rozliczeniowe ZUS pracodawcy

od 1 osoby

50,00 zł

Dokumenty zgłoszeniowe ZUS

od 1 osoby

50,00 zł

Informacja o uzyskanych dochodach PIT-11/PIT-8B/PIT-8A

od 1 osoby

50,00 zł

Zamknięcie roku KPiR, Ewidencji przychodu

opłata jak za

Ostatni miesiąc podatkowy

Bilans, zamknięcie roku (księgi handlowe)

opłata jak za

Ostatni miesiąc podatkowy

Roczne zeznanie o wysokości dochodu ( bez ulgi mieszkaniowej) do 10 źródeł przychodu

od 1 osoby

50,00 zł

Roczne zeznanie o wysokości dochodu ( z ulgami mieszkaniowymi) do 10 źródeł przychodu

od 1 osoby

70,00 zł


COMIESIĘCZNE ZAPISY W EWIDENCJACH

Księgi Rachunkowe dla fundacji, stowarzyszeń itp.

Księgi Rachunkowe   Spółek prawa handlowego, Spółdzielni Socjalnych i  organizacji pozarządowych non profit

Ewidencja przychodu

Księga Przychodów i Rozchodów

Ewidencje VAT

Od 200,00 zł

Od 600,00 zł

Od 200,00 zł

od 200,00 zł

100,00 zł

POZOSTAŁE USŁUGI WYCENIANE SĄ PO UZGODNIENIU Z KLIENTEM

Deklaracja VAT UE

50,00 zł / szt.

Załączniki do w/w deklaracji

30,00 zł / szt.

Deklaracja INTRASTAT

50,00 zł / szt.

Załączniki do INTRASTA

30,00 zł / szt

Deklaracja PIT11

20,00 zł / szt.

Przygotowanie korekty deklaracji podatkowej wynikające z winy Zlecającego

50,00 zł / szt

ZEZNANIA ROCZNE

Sam podatnik do 10 źródeł przychodu

50,00 zł / szt.

Sam podatnik powyżej 10 źródeł przychodu

ustalane indywidualnie

Małżeństwo razem do 10 źródeł przychodu

100,00 zł

Małżeństwo razem powyżej 10 źródeł przychodu

ustalane indywidualnie

INNE USŁUGI

Przygotowanie dokumentów finansowych do banku

nie mniej niż 200,00 zł

Odbiór odpisu z KRS

80,00 zł + zwrot poniesionych kosztów

Zaświadczenie o nie zaleganiu w ZUS

80,00 zł + zwrot poniesionych kosztów

Zaświadczenie o nie zaleganiu w Urzędzie Skarbowym

80,00 zł + zwrot poniesionych kosztów

Zaświadczenie o dochodzie z Urzędu Skarbowego

80,00 zł + zwrot poniesionych kosztów

Złożenie deklaracji lub zeznania za potwierdzenie bezpośredni o w Urzędzie Skarbowym

20,00 zł / szt.+ zwrot poniesionych kosztów

Przygotowanie umowy o pracę

30,00 zł / szt.

Opracowanie zakładowego planu kont

ustalane indywidualnie od 200,00 zł

Opracowanie polityki rachunkowości

ustalane indywidualnie od 200,00 zł

Doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

100,00 zł / godzina

Pozostałe usługi

ustalane indywidualnie

 

FINANSOWANIE

  • Klient ubiegający się o kredyt w jednym z banków, z którymi współpracujemy, ponosi koszty opłat, prowizji i odsetek naliczanych przez wybranego kredytodawcę, tj. bank. Jeżeli wymaganym załącznikiem do wniosku o kredyt jest profesjonalny i bardzo szczegółowy biznesplan, którego klient nie posiada, wówczas przygotowanie biznesplanu podlega dodatkowej opłacie. Wysokość prowizji za obsługę od 1% do kilku procent wartości kredytu; ustalana każdorazowo z klientem, uzależniona od wielkości kredytu oraz stopnia trudności.
  • Cena za przygotowanie dokumentacji potrzebnej przy ubieganiu się o pożyczkę z funduszy JEREMIE lub inne Fundusze pożyczkowe jest uzależniona od wysokości pożyczki, stopnia trudności, a także od sposobu rozliczeń, do wyboru:

- wyłącznie opłata success fee w wysokości 0,75-2,9% wartości pożyczki [opłata success fee płatna po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie pożyczki] (dotyczy tylko pożyczek powyżej 75.000 zł),

- jednorazowa opłata w wysokości 890 zł netto za przygotowanie wniosku o pożyczkę wraz z dokumentacją + opłata success fee w wysokości 0,5-1,9% wartości otrzymanej pożyczki [opłata success fee płatna po otrzymaniu pozytywnej decyzji w sprawie pożyczki].

  • Klient ubiegający się o pożyczkę bez BIK, ZUS i US w jednej z instytucji finansowych, z którymi współpracujemy, ponosi jedynie koszty opłat, prowizji i odsetek naliczanych przez wybrany fundusz pożyczkowy.
  • Klient korzystający z naszej oferty faktoringowej ponosi jedynie koszty opłat, prowizji i odsetek naliczanych przez wybranego faktora.
  • Klient ubiegający się o leasing ponosi jedynie koszty opłat, prowizji i odsetek naliczanych przez wybranego leasingodawcę.
  • Klient korzystający z usługi windykacji należności nie ponosi kosztów stałych, za usługę pobierana jest jedynie prowizja od kwot odzyskanych (success fee)
  • Klient korzystający z usługi wykupu wierzytelności nie ponosi kosztów stałych ani kosztów prowizji. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania niezobowiązującej wyceny wierzytelności.
  • Klient korzystający z usługi windykacji należności z zaliczką nie ponosi kosztów stałych ani kosztów odsetek (zaliczka jest nieoprocentowana). Za usługę pobierana jest jedynie prowizja od kwot odzyskanych (success fee).

Uwaga: przy zamówieniu łącznie obsługi księgowej i obsługi prawnej, udzielamy 10% rabatu na prowadzoną obsługę prawną.KATARZYNA WOCHNA 

"kobitka9"


NIP: 499-021-09-09
REGON:320717799

ul.Rosnowo 15
76-042 Rosnowo

tel 500 422 448

72kachnawo@interia.pl